tel.(fax) +48 (58) 346 04 17 k: +48 503 360 630 adwokat@szwonka.pl
Prawo Cywilne

sprawy z zakresu prawa rzeczowego (własność, zasiedzenie, służebności), prawo zobowiązań (roszczenia z umów cywilnych, odszkodowania, zadośćuczynienia, windykacja), sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku), sprawy z zakresu prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Prawo Karne Gospodarcze

obrona w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe, obrona w sprawach o wykroczenia i przestępstwa związane z działalnością gospodarczą.

Prawo Gospodarcze

prawo spółek (tworzenie, likwidacja, łączenie i przekształcenie wszystkich spółek, postępowanie rejestrowe), prawo upadłościowe i naprawcze, prawo nieruchomości, prawo bankowe.

Prawo Rodzinne

rozwód i separacja, sprawy alimentacyjne, podział majątku, sprawy o kontakty i związane z władzą rodzicielską, sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Adwokat Damian Szwonka

 

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i od 2007 roku jestem członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od 2011 roku wykonuje zawód adwokata prowadząc własną Kancelarię Adwokacką. Praktykę adwokacką poprzedzała blisko 10 – letnia współpraca z trójmiejskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, a zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoliło wypracować optymalną metodykę praktyki adwokackiej.

Prowadząc nowoczesną kancelarię zajmuję się zarówno obsługą prawną osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów świadczących pomoc pro publico bono. 

Przynależność do samorządu adwokackiego zobowiązuje mnie nie tylko do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ale w szczególności zasad etyki adwokata, co stanowi gwarancję profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej.

W ramach świadczonej praktyki gwarantuje przede wszystkim bezwzględne respektowanie tajemnicy adwokackiej, co stanowi dla Klientów kancelarii pewność i bezpieczeństwo w zakresie powierzonych dokumentów i informacji.

Zaufanie kancelarii budowane jest przez wysoką jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, a stosowanie innowacyjnych rozwiązań sprawia, że Państwa sprawy będą prowadzone bez zbędnych kosztów oraz z najwyższą starannością i rzetelnością.

Reprezentuje Klientów w sporach sądowych przed wszystkimi sądami, urzędami i innymi organami państwowymi oraz w postępowaniu pozasądowym.

W ramach praktyki współpracuje z notariuszami, komornikami i doradcami podatkowymi, co optymalizuje wykonanie powierzonego zlecenia.

  1.  Udzielanie opinii prawnych – ustnych lub na piśmie, według życzenia Zleceniodawcy;
  2.  Opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej, udzielanie odpowiedzi na wezwania do zapłaty, wystosowywanie wezwań do zapłaty, innych oświadczeń adekwatnych do treści stosunków zobowiązujących;
  3.  Przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, w tym regulaminów, statutów, aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa;
  4.  Reprezentacja Zleceniodawcy w procesach sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;
  5.  Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi;
  6.  Udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
  7.  Bieżąca obsługa przedsiębiorcy w zakresie prawa handlowego – przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, zmian w KRS;

ADRES:

Kancelaria Adwokacka Damian Szwonka

ul. Grunwaldzka 24/4 

80-241 Gdańsk

(wejscie od ul. Bohaterow Getta Warszawskiego)

tel.(fax)+48 (58) 346 04 17

K: +48 503 360 630

e-mail: adwokat@szwonka.pl

Nr rachunku: 95 1020 4900 0000 8002 3064 0306

NIP: 9570827132 REGON: 221532289

FoRMULARZ KONTAKTOWY

ul. Grunwaldzka 24/4 80-241 Gdańsk

(wejscie od ul. Bohaterow Getta Warszawskiego)